Գրանցված
Մաքուր

Արդյո՞ք աշխատում եք ՏՏ ոլորտի հարկային արտոնություններից օգտվող ընկերությունում:

Ընդհանուր
ՏՏ
Միկրո

Մասնակցու՞մ եք արդյոք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին:

Մուտքագրել աշխատավարձի չափը

Հաշվարկվող աշխատավարձ

0

Եկամտային հարկ (20%)

0
Սոցիալական վճար
0
Դրոշմանիշային վճար
0
Մաքուր աշխատավարձ
0