fbpx

Հաշվապահ

Պարտականություններ՝

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ,
 • Անմիջականորեն իրականացնել և/կամ վերահսկել հաշվապահական և ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը,
 • Ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն,
 • Վարել և վերահսկել ընթացիկ հաշվապահությունը,
 • Հետևել հաշվապահական և ֆինանսահարկային օրենսդրության փոփոխություններին, և ապահովել հաշվապահությանվարումը գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,
 • Կատարել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
 • Դուրս գրել հաշիվ-ապրանքագրեր,
 • Ձևակերպել հաշվարկային հաշիվների քաղվածքները։

Պահանջներ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • ՖՀՄՍ-ների իմացություն,
 • MS Office-ի, մասնավորապես Excel-ի իմացություն,
 • ՀԾ համակարգով աշխատանքի փորձ,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Սթրեսակայունություն,
 • Արագ և ռիթմով աշխատելու ունակություն։

ԱՅԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ