fbpx

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ

Պարտականություններ՝

 • Մշակել և իրականացնել աշխատակազմի կառավարման ռազմավարությունը, աշխատանքային քաղաքականությունը, ընթացակարգերը, մեթոդները և ուղեցույցները, պահպանել կազմակերպության որդեգրած արժեքներն ու սկզբունքները,
 • Աջակցել աշխատողներին բոլոր տեսակի աշխատանքային հարցերով,
 • Իրականացնել ամբողջ հավաքագրման գործընթացը՝ թեկնածուների որոնում, նախնական ընտրություն և հարցազրույց,
 • Համակարգել և իրականացնել փաստաթղթային աշխատանքները,
 • Ապահովել ընտրված թեկնածուների՝ կազմակերպությունում սահուն ադապտացման գործընթացը,
 • Սերտորեն համագործակցել թիմերի հետ՝ դրական աշխատանքային միջավայր մշակելու և աշխատողների ներգրավվածության ծրագրեր մշակելու համար,
 • Կազմակերպել մասնագիտական տարբեր տեսակի ծրագրեր և թրեյնինգներ,
 • Իրականացնել աշխատողների գնահատման գործընթացի վերանայում համապատասխան գործիքակազմի միջոցով։

Պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ որպես ՄՌ ղեկավար,
 • ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ՝ պահպանելով գաղտնիության և էթիկայի սկզբունքները,
 • Կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
 • Բանավոր և գրավոր հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Ստեղծարար մտածողություն, նորարարական ու ոչ ստանդարտ մոտեցումների կիրառում,
 • Առաջնահերթությունները ճիշտ դասակարգելու և վերջնաժամկետները պահպանելու ունակություն,
 • Մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատելու փորձ,
 • Ճկուն և արագ հարմարվող՝ դինամիկ զարգացող միջավայրում աշխատելու համար։

ԱՅԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ