fbpx

ՔԱՅԼ 4

Բանկային հաշվի բացում

Բիզնեսը գրանցելուց հետո անհրաժեշտ է նաև բացել բանկային հաշիվ, որտեղ կարտացոլվեն բիզնեսի անկանխիկ դրամական հոսքերը:

Հայաստանում գործող բոլոր բանկերը սպասարկում են իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ-ներին: 

Բիզնեսի համար բանկային հաշիվ բացելու համար հարկավոր է բանկ ներկայացնել․

Բիզնեսի համար բանկային հաշիվ բացելու համար հարկավոր է բանկ ներկայացնել․

1

Պետական գրանցման վկայականի բնօրինակը։

3

Ա/Ձ-ի դեպքում՝ Ա/Ձ հաշվառված անձի անձնագիրը և սոց․քարտը կամ նույնականացման քարտը։

2

Իրավաբանական անձի դեպքում հարկավոր է ներկայացնել նաև կանոնադրության բնօրինակը։

4

Իրավաբանական անձի դեպքում՝ տնօրենի անձնագիրը և սոց․քարտը կամ նույնականացման քարտը, ինչպես նաև  բոլոր հիմնադիրների անձնագրի և սոց քարտի պատճենները կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Ցանկանում ենք նշել, որ բանկում հաշվարկային հաշիվ բացելու գործընթացը սովորաբար տևում է մոտ 15 րոպե: