fbpx

ԻՆՉՊԵՍ ՍԿՍԵԼ
ԲԻԶՆԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

9

ՊԱՐԶ
ՔԱՅԼԵՐՈՎ

ՔԱՅԼ 1

Կազմակերպաիրավական ձևի որոշում

Եթե որոշել եք Հայաստանում բիզնես սկսել, Ձեզ նախևառաջ անհրաժեշտ է հասկանալ․ գրանցվում եք որպես անհատ ձեռնարկատե՞ր, թե՞ որպես իրավաբանական անձ:

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԹԵ՞

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

Անհատ ձեռնարկատերը (Ա/Ձ) իրավաբանական անձ չի համարվում, այլ պարզապես ենթադրում է, որ ֆիզիկական անձը հաշվառվում է և ձեռք է բերում ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու իրավունք:

Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը որպես սեփականություն ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:

ՍՊԸ

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է համարվում մեկ կամ մի քանի անձանց հիմնադրած ընկերությունը, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է կանոնադրությամբ սահմանված չափերով բաժնեմասերի:

ԼՊԸ

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերությունը մեկ կամ մի քանի անձանց հիմնադրած ընկերություն է, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է կանոնադրությամբ սահմանված չափերով բաժնեմասերի։ Ի տարբերություն ՍՊԸ-ի՝ այս ընկերության մասնակիցները նրա պարտավորությունների համար պատասխանատվություն են կրում իրենց գույքով` ընկերության կանոնադրությամբ բոլորի համար միանման որոշված իրենց ավանդների բազմապատիկի չափով:

ՎՎՀԸ

Վստահության վրա հիմնված ընկերակցությանը, լիակատար ընկերներից բացի, մասնակցում են նաև մեկ կամ մի քանի ավանդատուներ /կոմենդատներ/, որոնք իրենց ներդրած ավանդների գումարների սահմաններում կրում են ընկերակցության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը

Ա/Ձ

Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելու, վաճառքների կամ ծառայություններ մատուցելու արդյունքում շահույթ ստանալն է:

ԲԲԸ

Բաց բաժնետիրական է համարվում այն ընկերությունը, որի մասնակիցներն առանց մյուս մասնակիցների համաձայնության կարող են օտարել իրենց պատկանող բաժնետոմսերը: Ընկերությունն իրավունք ունի իրականացնել իր թողարկած բաժնետոմսերի ազատ վաճառք:

ՓԲԸ

Փակ բաժնետիրական է համարվում այն ընկերությունը, որի բաժնետոմսերը բախշվում են միայն նրա հիմնադիրի կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև: Նման ընկերությունն իրավունք չունի անցկացնելու իր թողարկած բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրություն։

ՔԱՅԼ 2

Պետական գրանցում

Ձեր նախընտրած կազմակերպաիրավական ձևն ընտրելուց հետո ժամանակն է մտածել պետական գրանցում կամ հաշվառում ստանալու մասին:

Գրանցվել հնարավոր է ինչես օֆֆլայն՝ այցելելով Պետռեգիստրի (իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր) Ձեր նախընտրած գրասենյակը, այնպես էլ օնլայն։

ՔԱՅԼ 2․1 Պետական գրանցում «օֆլայն»

Պետռեգիստր այցելելիս պետք է․

1

Ա/Ձ դեպքում հարկավոր է Ձեզ մոտ ունենալ անձնագիր և սոց․ քարտ կամ նույնականացման քարտ, ինչպես նաև վճարել 3000 դրամ պետական տուրք։

2

Իրավաբանական անձ գրանցելիս /օրինակ՝ ՍՊԸ/ անհրաժեշտ է բոլոր մասնակիցների և տնօրենների ներկայությունը, ինչպես նաև նրանք պետք է ունենան անձնագիր և սոց․ քարտ կամ նույնականացման քարտ: ՍՊԸ գրանցելիս նաև պետք է նախապես մտածել ընկերության անունը հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն տարբերակներով, որոշել ընկերության իրավաբանական հասցեն, ընկերության կանոնադրական կապիտալի մեծությունը, մասնակիցների փայաբաժինների չափը, ինչպես նաև նշել ընկերության գործունեության տեսակը:

ՔԱՅԼ 2․2 Պետական գրանցում «օնլայն»

 Առցանց գրանցվելու համար հարկավոր է ունենալ․

Նույնականացման քարտ

Հարկավոր է ունենալ նույնականացման քարտ, ինչպես նաև նույնականացման քարտի հետ տրվող pin կոդը։

Էլեկտրոնային ստորագրություն

Անհրաժեշտ է ekeng.am կայքում ակտիվացնել ստորագրությունը՝ վճարելով 3000 դրամ։

ID card reader

Անհրաժեշտ է ունենալ նույնականացման քարտն ընթերցող սարք։

Երբ արդեն ակտիվացրել եք Ձեր էլեկտրոնային ստորագրությունը, կարող եք գրանցվել e-register.am կայքում:

Գրանցման մանրամասն կարգին կարող եք մանրամասն ծանոթանալ հետևյալ տեսահոլովակում:

ՔԱՅԼ 3

Հարկման ռեժիմի ընտրություն և գրանցում

Պետական գրանցում ստանալուց հետո բիզնեսը ունի 20 օր ժամկետ իր համար հարմար հարկման ռեժիմ ընտրելու համար։

Բացի այդ՝ բնականոն գործունեություն ծավալելու համար հարկավոր է գրանցվել Հարկային մարմնի կայքում այս հղումով: 

Համակարգում գրանցվելու համար նախ պետք է գրանցել Լիազոր օգտվող, ով, ըստ էության, Ձեր կազմակերպության ադմին օգտվողն է, որը կարող է հետագայում ավելացնել կամ փոփոխել օգտվողների իրավասությունները:

Առցանց Լիազորի գրանցման ուղեցույցին կարող եք ծանոթանալ տեսանյութի օգնությամբ։

Հարկման ռեժիմի ընտրություն

Հարկման ռեժիմի ընտրությունը բիզնես սկսելիս ամենակարևոր ու էական գործողություն է: Շատ բիզնեսներ բաց են թողնում ընտրության ժամկետը կամ մտածում են, որ պետական ռեգիստրում նշել են իրենց հարկման ռեժիմը, և դա բավարար է: Այս գործողության մեջ թերացումն ամենամեծ ֆինանսական ռիսկերն է պարունակում, ուստի հարկավոր է ամենայն լրջությամբ մոտենալ այս հարցին:

ՀՀ-ում այս պահին գործում են հարկման 3 հիմնական ռեժիմներ։

Ընդհանուր հարկման ռեժիմ

Վճարում է 20% ավելացված արժեքի հարկ և 18% շահութահարկ շահույթից։

Շրջանառության հարկի ռեժիմ

Հարկը հաշվարկվում է շրջանառությունից ֆիքսված տոկոսադրույքով՝ կախված գործունեության տեսակից։

Միկրո Ձեռնարկատիրություն

Մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողները չեն վճարում շահութահարկ, ավելացված արժեքի հարկ և/կամ շրջանառության հարկ։

ՔԱՅԼ 4

Բանկային հաշվի բացում

Բիզնեսը գրանցելուց հետո անհրաժեշտ է նաև բացել բանկային հաշիվ, որտեղ կարտացոլվեն բիզնեսի անկանխիկ դրամական հոսքերը:

Հայաստանում գործող բոլոր բանկերը սպասարկում են իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ-ներին: 

Բիզնեսի համար բանկային հաշիվ բացելու համար հարկավոր է բանկ ներկայացնել․

Բիզնեսի համար բանկային հաշիվ բացելու համար հարկավոր է բանկ ներկայացնել․

1

Պետական գրանցման վկայականի բնօրինակը։

2

Ա/Ձ-ի դեպքում՝ Ա/Ձ հաշվառված անձի անձնագիրը և սոց․քարտը կամ նույնականացման քարտը։

3

Իրավաբանական անձի դեպքում հարկավոր է ներկայացնել նաև կանոնադրության բնօրինակը։

4

Իրավաբանական անձի դեպքում՝ տնօրենի անձնագիրը և սոց․քարտը կամ նույնականացման քարտը, ինչպես նաև  բոլոր հիմնադիրների անձնագրի և սոց քարտի պատճենները կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Ցանկանում ենք նշել, որ բանկում հաշվարկային հաշիվ բացելու գործընթացը սովորաբար տևում է մոտ 15 րոպե:

ՔԱՅԼ 5

ՀԴՄ սարքի գրանցում

Եթե Ձեր բիզնեսը ենթադրում է կանխիկ վաճառքներ, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է ձեռք բերել Հսկիչ դրամարկղային մեքենա կամ առավել հայտնի ՀԴՄ սարք:

ՀԴՄ սարք հնարավոր է ձեռք բերել տարբեր ներմուծող կազմակերպություններից, կամ մեկ այլ բիզնեսից՝ արդեն շահագործած:

Եթե որոշում եք ձեռք բերել շահագործած ՀԴՄ սարք, ապա գնելուց առաջ ՀԴՄ սպասարկող ընկերություններին հայտնելով սարքի սերիահամարը՝ կարող եք պարզել, արդյո՞ք այդ պահին այդ սարքը գրանցված է այլ բիզնեսում, թե ոչ, ինչպես նաև արդյոք այդ սարքի սպասարկման գումարը վճարվա՞ծ է, թե՞ առկա է պարտք: Եթե սարքը շահագործողը այն չի հանել հաշվառումից կամ չի վճարել սպասարկման գումարը, նոր գնորդը չի կարողանա գրանցել այդ սարքը:

Գրանցման ուղեցույցը դիտե՛ք կից տեսահոլովակում։

ՀԴՄ սարք գնելուց հետո այն հարկավոր է գրանցել:
Գրանցման հայտը հանձնելուց հետո ՀԴՄ սպասարկող ընկերության աշխատակիցները կմոտենան և կկազմակերպեն ՀԴՄ սարքի կարգավորումները:

ՔԱՅԼ 6

Լոգոյի գրանցում

Ամենատարբեր բիզնեսների մեջ առանձնանալու համար յուրաքանչյուր բիզնես իր ուրույն դիզայնն ու անունն է ստեղծում։ Լոգոյի ստեղծումն այդ քայլերից մեկն է։ Սակայն կարևոր է նաև այդ լոգոյի (ապրանքային նշանի) գրանցման գործընթացը։

Ժամանակի ընթացքում բիզնեսի ճանաչված դառնալու դեպքում լոգոյի իրավական ամրագրումը կրկնօրինակումներից և կեղծիքներից խուսափելու միջոց է։ 

Ապրանքային նշանի գրանցումը թույլ է տալիս․ 

1

Բացառիկ իրավունքով կիրառել այդ նշանը։

2

Արգելել երրորդ անձանց օգտագործել այն։

Եթե Ձեր ապրանքային նշանը գրանցել եք Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա այն իրավապես պաշտպանված է լինելու միայն Հայաստանում։ 

Ապրանքային նշան/լոգո կարող են լինել՝

 • բառերը և բառակապակցությունները, 
 • անունները և կարգախոսները, 
 • տառերը կամ թվերը, 
 • նկարները կամ խորհրդանշանները, 
 • եռաչափ պատկերները, 
 • հոլոգրամները և գույները և այլն։ 

Ապրանքային նշան գրանցելու համար անհրաժեշտ է․

1․ Լրացնել հայտը (հղումները՝ https://www.aipa.am/hy/forms/ )

2․ Ներկայացնել հայտը Մտավոր սեփականության գործակալություն։

Ապրանքային նշանի հայտ ստանալու, գրանցելու, քննարկելու և վկայագիր տրամադրելու առումով ընդհանուր ժամկետը հինգ ամիս է:

Ապրանքային նշան գրանցելիս անհրաժեշտ է կատարել պետական վճարումներ՝ 

 • հայտը ներկայացնելու համար՝ 30 հզր դրամ
 • փորձաքննություն անցկացնելու համար՝ 40 հզր դրամ
 • 1-ից ավել յուրաքանչյուր դասի համար՝ 15 հզր դրամ

Ֆիզիկական անձինք և 0-25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք այս տուրքերը վճարում են 75% զեղչով։ Իսկ 25-100 աշխատող ունեցող կազմակերպությունները՝ 50% զեղչով։ 

Ապրանքային նշան կարող են գրանցել ֆիզիկական, իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը։ Գրանցման գործողության ժամկետը 10 տարի է։ 

ՔԱՅԼ 7

Մաքսային թղթապանակի բացում

Գոյություն ունի ներմուծման և արտահանման գործընթացները կազմակերպելու 2 տարբերակ․

1

ԵԱՏՄ անդամ պետություններ ներմուծում և արտահանում։

2

Երրորդ երկրներ ներմուծում և արտահանում։

Եթե ներմուծում եք ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, ապա ներմուծման ժամանակ մաքսային ձևակերպում իրականացնել անհրաժեշտ չէ, սակայն պետք է ԵՏՄ գործարքների դարանում լրացնել ներմուծվող ապրանքների ցանկը և դրանց ԱԱՀ-ն վճարել մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը։ 

Իսկ եթե ներմուծումը երրորդ երկրից եք կատարում, ապա Ձեր բեռը կպահպանվի մաքսային տերմինալում մինչև այն մաքսազերծելը, երբ պարտավոր կլինեք վճարել մաքսատուր և ԱԱՀ։ 

Ներմուծման ժամանակ ԵՏՄ գործարքների դարան սովորաբար վճարում են հաշվապահները և մաքսային ձևակերպում կատարողների կարիք չկա։ Իսկ երրորդ երկրներից ներմուծումների համար անհրաժեշտ է լրացնել ներմուծման դեկլարացիա, որի համար Ձեզ հարկավոր է մաքսային ձևակերպումների մասնագետ։

Ապրանքներ ներմուծելու կամ արտահանելու համար անհրաժեշտ է նախ ընկերությունը գրանցել մաքսային մարմնում կամ, ինչպես ընդուված է ասել, բացել «մաքսային թղթապանակ»։

Մաքսային թղթապանակ բացելը հնարավոր է բացառապես օֆլայն տարբերակով։ 

Անհրաժեշտ է մոտենալ մոտակա մաքսատուն-վարչություն, ներկայացնել պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենը, կազմակերպության կողմից հաստատված ձևով (եթե կազմակերպություն է և ունի կնիք, ապա կնքված և ստորագրությունով)՝ վրան գրելով կոնտակտային հեռախոսահամար, ինչպես նաև տնօրենի կամ Ա/Ձ-ի անձնագրի պատճենը։

ՔԱՅԼ 8

Պիտակավորում

Եթե Դուք զբաղվում կամ զբաղվելու եք արտադրությամբ, ապա փաթեթավորման գործընթացին հասնելուն պես, բացի դիզայներական լուծումներից՝ բախվելու եք խնդրի, քանի որ պետք է որոշեք, թե ինչ տեղեկատվություն եք պարտավոր տրամադրել Ձեր ապագա գնորդին:

Այսպիսով, Հայաստանում գործում են պարտադիր պահանջներ, պետք է պահպանեք մակնիշավորման ընթացքում, ինչպես նաև կա տեղեկատվություն, որը կարող եք ներառել Ձեր մակնիշավորման ընթացքում:

Պարտադիր տեղեկատվություն

Այս տեղեկատվությունը վերաբերվում է հիմնականում սպառողների առողջությանը, անվտանգությանը և շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներին: Այդպիսի տեղեկատվության օրինակներ են՝

 • արտադրության ամսաթիվ,
 • պիտանելիության ժամկետ,
 • պահպանման պայմաններ,
 • օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, և այլն։

Ոչ պարտադիր տեղեկատվություն

Այս տեսակի տեղեկատվությունը հիմնականում օգտագործվում է որպես մարքեթինգային միջոց: Այդպիսի տեքստի տեղեկատվության օրինակներ են «Բնական», «Արտադրված է Հայաստանում» և այլն:

ՔԱՅԼ 9

Դոմեյնի որոնում գրանցում

Ի՞նչ է դոմեյնը

Բիզնեսի գործունեության ծավալման ընթացքում շատ գործարարներ որոշում են ստեղծել իրենց կայքը կամ հենց ամենասկզբում այդ կայքի օգնությամբ կազմակերպել վաճառքների գործընթացը։ Կայքի ստեղծմանը զուգահեռ՝ անհրաժեշտ է նաև կազմակերպել դոմեյնի գրանցման գործընթացը։ 

Դոմեյնը համացանցում կայքի հասցեի տեքստային ներկայացումն է։ Հենց դոմեյնն է առաջինը օգնում տարբերվել մնացյալ կայքերից և ուրույն տեղ ունենալ համացանցի անսահման տիրույթում։

Ո՞վ կարող է գրանցել դոմեյն

Դոմեյն գրանցել կարող են գրանցել ինչպես ֆիզիկական անձինք, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերը կամ իրավաբանական անձինք։ Սկզբում պետք է ընտրել դոմեյնի անունը և ստուգել արդյոք այն ազա՞տ է, թե՞ ոչ։

Որքա՞ն է դոմեյնի արժեքը և որտեղի՞ց այն ձեռք բերել

Դոմեյնի գրանցումը «am» տիրույթում միջինում արժե տարեկան 8000 դրամ։

Ահա մի քանի կայք, որոնք կօգնեն արագ հասկանալ, թե որ տարբերակն է հասանելի և միանգամից ցույց կտան դոմեյնի գրանցման արժեքը՝

 1. Reg.am
 2. Internet.am
 3. Name.am
 4. Hayhost.am
 5. Web.am
 6. Fractal.am
 7. Webhost.am

Ինչպե՞ս ընտրել դոմեյն

1

Ընտրե՛ք անուն, որը հեշտ է թե՛ հիշելու, թե՛ գրելու տեսանկյունից։

2

Օգտագործե՛ք հապավումներ կամ կրճատումներ, եթե դրանք արդիական են Ձեր կայքի համար։ 

3

Դոմեյնի անվան մեջ օգտագործե՛ք բրենդի անվանումը։

4

Եթե դոմեյնի անունը զբաղված է, ապա կարող եք փորձել այն գնել ընթացիկ տիրոջից։ Շատ հաճախ դոմեյնները պարզապես գնում են, բայց չեն օգտագործում։

5

Աշխատե՛ք օգտագործել կարճ անուններ։

6

Ընտրե՛ք դոմեյնի այնպիսի անուն, որը նման չի լինի որևէ այլ անվան և օգտատերերի համար հեշտ կլինի հիշելը։ 

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Կապ մեզ հետ

Հեռախոսահամար ՝ 011 700 987

Էլ․ հասցե՝ info@team2b.am