fbpx

Մենք քո մարքեթինգի
երազանքի թիմն
ենք

SERVICE LIST

Ինչ ենք մենք առաջարկում

Ձևավորե՛ք Ձեր երազանքի թիմը մեզ հետ և ստացե՛ք մարքեթինգային լուծումների ամբողջական փաթեթ։ Ունենալով բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ և հաջողված փորձ՝ Մենք կառաջարկենք Ձեր բիզնեսի համար առաջխաղացման արդյունավետ միջոցներ։

Մարքեթինգային ծառայություններ
սկսած օրական 3900 դրամից

117.000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 3 հոգուց

SMM
Designer
Content writer

Մենք կիրականացնենք․

 • SMM կարճաժամկետ ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ քանակով և հաճախականությամբ։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 •  Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

217.000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 5 հոգուց

SMM
Designer
Content writer
Content creator
Operator

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

347.000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 7 հոգուց

Marketing Specialist
SMM
Designer
Content Writer
Content creator
Operator
Video editor

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

117000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 3 հոգուց

Մենք կիրականացնենք․

 • SMM կարճաժամկետ ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ քանակով և հաճախականությամբ։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 •  Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

217000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 5 հոգուց

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

347000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 7 հոգուց

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։
ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ

Իրականացված պրոյեկտներ

Մեդիա մարքեթինգ
Վիդեոհոլովականեր
Տպագիր նյութերի դիզայն
Կայք

Berlin Օptic

Մեդիա մարքեթինգ
Փաթեթավորման դիզայն

Crown Chemical

Բրենդինգ
Մեդիա մարքեթինգ
Վիդեոհոլովականեր
Ինֆլուենսեր մարքեթինգ

Vplab Armenia

Բրենդինգ
Մեդիա մարքեթինգ
Տպագիր նյութերի դիզայն
Ֆոտոնկարահանում

Sirunyan Electronics

Մեդիա մարքեթինգ
Վիդեոհոլովականեր

BLiinK

Ֆոտոսեսիա

Pyunik FC
ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Թիմի անդամներ

Գրիշա Հովսեփյան
Մարքեթինգային թիմի ղեկավար
Նարե Եգանյան
Մարքեթինգի
մասնագետ
Գայանե Հախինյան
Բովանդակության պատասխանատու
Լևան Շատվերով
Գրաֆիկ
դիզայներ

Հաջողության քո ուղին

1.
Գրանցում
2.
Հեռախոսազանգ
3.
Հանդիպում
4.
Գնային առաջարկ
5.
Պայմանագրի կնքում
6.
Աշխատանքի սկիզբ
1.
Գրանցում
2.
Հեռախոսազանգ
3.
Հանդիպում
4.
Գնային առաջարկ
5.
Պայմանագրի կնքում
6.
Աշխատանքի սկիզբ

Գրանցում

Հեռախոսազանգ

Հանդիպում

Գնային առաջարկ

Պայմանագրի կնքում

Աշխատանքի սկիզբ

Գրանցում

Հեռախոսազանգ

Հանդիպում

Գնային առաջարկ

Պայմանագրի կնքում

Աշխատանքի սկիզբ

Գրանցվիր հենց հիմա և բաց մի թող հնարավորությունը օր առաջ զգալու արդյունքների վրա հիմնված մարքեթինգի դրական ազդեցությունը քո բիզնեսի վրա։

Հետադարձ կապ

Նար-Դոսի 2, Երևան 0018

+374-11-700-987

info@team2b.am