fbpx

Մենք մարքեթինգի քո
երազանքի թիմն
ենք

SERVICE LIST

Ինչ ենք մենք առաջարկում

Ձևավորե՛ք Ձեր երազանքի թիմը մեզ հետ և ստացե՛ք մարքեթինգային լուծումների ամբողջական փաթեթ։

Մարքեթինգային հետազոտություններ
Բրենդինգ
SMM (սոցիալական մեդիա մարքեթինգ)
Կայքերի ստեղծում

Մարքեթինգային ծառայություններ
սկսած օրական 3900 դրամից

117.000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 3 հոգուց

SMM
Designer
Content writer

Մենք կիրականացնենք․

 • SMM կարճաժամկետ ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ քանակով և հաճախականությամբ։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 •  Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

217.000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 5 հոգուց

SMM
Designer
Content writer
Content creator
Operator

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

347.000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 7 հոգուց

Marketing Specialist
SMM
Designer
Content Writer
Content creator
Operator
Video editor

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

117000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 3 հոգուց

Մենք կիրականացնենք․

 • SMM կարճաժամկետ ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ քանակով և հաճախականությամբ։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 •  Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

217000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 5 հոգուց

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս) և միջնաժամկետ (1տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Ամսական 1 պրոֆեսիոնալ նկարահանում։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

347000֏
ամսական

Աշխատանքային թիմը բաղկացած է 7 հոգուց

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։

Մենք կիրականացնենք․

 • Շուկայի վերլուծություն և թիրախային լսարանի նկարագրություն:
 • SMM կարճաժամկետ(3 ամիս), միջնաժամկետ (1տարի) և երկարաժամկետ (2 տարի) ռազմավարության կազմում։
 • Սոցիալական ցանցերի աուդիտ և օպտիմիզացիա։
 • Քոնթենթի ստեղծում և հրապարակում այն քանակով և հաճախությամբ, որն անհրաժեշտ է ձեր բիզնեսին։
 • Վիդեոմարքեթինգ՝ Reel, TikTok
 • Լրացուցիչ գովազդային նյութերի ստեղծում՝ գովազդային հոլովակներ, պռեզենտացիաներ, տպագիր նյութեր։
 • Գովազդների տեղադրում (targeting)
 • Google Business, Yandex Business գրանցում։
 • Ամսական հաշվետվությունների տրամադրում։
ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ

Իրականացված նախագծեր

ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Թիմի անդամներ

Նարե
Եգանյան
Մարքեթինգի թիմի
ղեկավար
Վիկտորյա Հայրումյան
Մարքեթինգի թիմի
ղեկավար
Գեղամ
Հակոբյան
SMM
մասնագետ
Լիանա
Սիմոնյան
SMM
մասնագետ
Էմմա
Գրիգորյան
Գրաֆիկ
դիզայներ
Աննա
Զուրաբյան
Կոնտենտի
պատասխանատու
Գոհար
Վարդանյան
Վիդեոմարքեթինգի
պատասխանատու
Արշակ
Քոսակյան
Վեբ
ծրագրավորող

Հաջողության քո ուղին

1.
Գրանցում
2.
Հեռախոսազանգ
3.
Հանդիպում
4.
Գնային առաջարկ
5.
Պայմանագրի կնքում
6.
Աշխատանքի սկիզբ
1.
Գրանցում
2.
Հեռախոսազանգ
3.
Հանդիպում
4.
Գնային առաջարկ
5.
Պայմանագրի կնքում
6.
Աշխատանքի սկիզբ

Գրանցվի՛ր հիմա և օր առաջ զգա՛ մարքեթինգի դրական ազդեցությունը Քո բիզնեսի վրա:

Հետադարձ կապ

Նար-Դոս 2, Երևան 0018

+374-11-700-987

info@team2b.am