Team2B-ն փնտրում է Իրավաբան։

Team2B-ն փնտրում է ակտիվ և մոտիվացված Data Analyst-ի, ով կօգնի կազմակերպության և գործընկեր կազմակերպությունների անհրաժեշտ գործառույթների իրականացման գործում։

Team2B-ն փնտրում է Մաքսային ձևակերպումների գծով խորհրդատու:

Team2B-ն փնտրում է ակտիվ և մոտիվացված ֆինանսիստի, ով կօգնի կազմակերպության և գործընկեր կազմակերպությունների անհրաժեշտ գործառույթների իրականացման գործում։