services

ԻՆՉՈ՞Վ
ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ
ՁԵԶ ՕԳՆԵԼ

services

Անկախ այն բանից, թե «ինչի մասին է» Ձեր բիզնեսը, Ձեզ անհրաժեշտ են լինելու մի շարք օժանդակ ծառայություններ, որոնք սովորաբար շատ ջանք ու նյարդեր են խլում: Մեր հարթակում մենք Ձեր բիզնեսին կապահովենք օժանդակ ծառայությունների համալիր լուծումով և թույլ կտանք կենտրոնանալու Ձեր բիզնեսի բուն գործառույթների վրա: 

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

Հաշվապահություն

Ֆինանսական հաշվառում

Հաշվառման վարում Ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան։

Հարկային օպտիմալացում

Կազմակերպության հարկային բեռի գնահատման, հարկային ռիսկերի բացահայտման և առավել հարմար հարկային ռեժիմի ընտրություն։

Կառավարչական հաշվառում

Տեղեկատվության ներքին օգտագործողների համար ինքնարժեքի, ծախսերի հաշվառման և դրանց փոփոխության վերլուծություն։

Հաշվառման վերականգնում

Առկա հաշվապահական տվյալներում բացթողումների շտկում, տվյալների լրամշակում և համապատասխանեցում առկա պահանջներին։

Հարկային հաշվառում

Հաշվառման վարում Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերին համապատասխան։

Մաքսային ձևակերպումներ

Մաքսային հայտարարագրում

Ներմուծման, արտահանման և տարանցիկ հայտարարագրերի կազմում։ Մաքսազերծման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում։

Փաստաթղթերի կազմում

ԵԱՏՄ անդամ և երրորդ երկրներ ապրանքների արտահանման և ներմուծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում։

Փաթեթների կազմում

Արտահանման և ներմուծման փաստաթղթերի փաթեթների կազմում, Խորհրդատվություն սերտիֆիկացման գործընթացի վերաբերյալ։

Ինքնարժեքի հաշվարկ

Ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքի նախնական հաշվարկ, մաքսային ծախսերի նախնական գնահատում։

Բեռների զննում

Այցելություն պահեստ, ապրանքների զննում, քանակի հաշվառում, բացթողում, ուղեկցում։

ՄՌԿ

Փաստաթղթավորում

Աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթավորում, դիմումների ծանուցումների, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի կազմում:

Ներքին իրավական ակտերի կազմում

Ներքին իրավական ակտերի օրինակելի ձևերի մշակում, տեղայնացում ընկերության պահանջներին, փաստաթղթերի և ընթացակարգերի կազմում։

Կարիերայի պլանավորում

Կարիերայի ուղու բացահայտում ներառյալ ինքնագնահատումը, անհատական ​​ուժերի, կենսակերպի, նախասիրությունների, կրքերի, գործելակերպի և ֆինանսական կարիքների ուշադիր գնահատումը։

Մոտիվացիոն համակարգեր

Աշխատանքի գնահատման և վարձատրության համակարգի մշակում, որը կնպաստի աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանը։

Արդյունավետության գնահատում

Օգտագործելով KPI մեթոդը՝ սահմանել աշխատանքի գնահատման առանցքային բաղադրիչները և դրանց գնահատման չափորոշիչները։

Ֆինանսական կառավարում

Բիզնես-պլանների կազմում

Բիզնես պլանների կազմում՝ ընկերության երկարաժամկետ տնտեսական ռազմավարության իրականացման
նպատակով.

Բիզնես վերլուծություն

Ընկերության ներքին կառուցվածքի, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի վերլուծություն և գնահատում.

Բիզնես գործընթացների կառավարում

Բիզնես գործընթացների աուդիտ և օպտիմալացում, գնումների և մատակարարման շղթայի կառավարում, ռիսկերի կառավարում.

Ռազմավարության մշակում

Ռազմավարական այլընտրանքների մշակում և վերլուծություն, ռազմավարության ընտրություն, իրականացում, գնահատում և վերահսկողություն.

Բիզնեսի բյուջետավորում

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, գործարար թիրախների սահմանում ցանկալի արդյունքների համար, ֆինանսավորման ուղիների բացահայտում.

Բիզնես խորհրդատվություն

Բիզնեսի պլանավորման, կազմակերպման, կառավարման, զարգացման մոդելների մշակում.

Դիզայն

Լոգոի մշակում

Կազմակերպության լոգոյի մշակում, հիմնական գույների որոշում, լոգոյի կիրառման օրինակների տրամադրում։

Բրենդբուք

Բրենդաավորված առարկաների դիզայնի մշակում, տառատեսակի, կիռաման կանոների սահմանում, օրինակների տրամադրում։

Կորպորատիվ ոճ

Կազմակերպության կողմից օգտագործվող առակաների և տպագիր նյութերի համար ընդհանուր կանոների սահմանում, օրինակների տրամադրում։

Մարքեթինք կիդ

Տպագրական նյութր, որտեղ ներկայացվում է կազմակերպության մասին տեղեկատվություն, ապրանքների և ծառայությունների նկարագիր։

Տպագրական նյութեր

Թռուցիկների, բաներների, պոստեռների և բիգ բորդերի համար նոյւթերի պատրաստում։

Մարքեթինգ

Մարքեթինգային հետազոտություններ

Մրցակիցների վերլուծություն
Թրենդների բացահայտում
SWOT վերլուծություն
Թիրախի վերլուծություն և թիրախավորում

Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում

Մարքեթինգային պլանի մշակում
Գործողությունների պլանի կազմում
Մարքեթինգային բյուջեի սահմանում

 

Կոնտենտ
մարքեթինգ

Կոնտենտ պլանի մշակում,
Վաճառող կոնտենտի գեներացում
Հոդվածների կազմում
Տարածման ուղիների սահմանում
Քոփիրայթինգ

Սոցիալական մեդիա
մարքեթինգ

Սոցիալական մեդիա ռազմավարության մշակում
Կոնտենտ պլանի մշակում
Սոցիալական ցանցերում ընկերության
ճանաչելիության բարձրացում
Գովազդ, Թիրախավորում

Այլ

Որոնողական համակարգերում օպտիմալացում (SEO)
SEO friendly կոնտենտի գեներացում
PPC գովազդ
E-mail մարքեթինգ

Լոգիստիկա

Միջազգային բեռնափոխադրումներ

Ցամաքային միջազգային բեռնափոխադրումների կազմակերպում, բարձման և բեռնաթափման կազմակերպում։

Տեղական բեռնափոխադրումներ

ՀՀ տարածքում բեռնափոխադրումների կազմակերպում։

Խորհրդատվություն

Բեռների փոխադրման վերաբերյալ խորհրդատվություն, փաստաթղթավորման, պահպան ռեժիմի և այլ հարցերով։

Հավաքական բեռներ

Հավաքական բեռների միջազգային ցամաքային բեռնափոխադրման կազմակերպում։

Օդային և ջրային բեռնափոխադրում

Իրավաբանական ծառայություններ

Իրավախորհրդատվություն

Գրանցման հետ կապված իրավական և կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն, կազմակերպաիրավական ձևի ընտրություն։

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի մշակում

Աշխատանքային, առևտրային, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կազմում, տիպային փաստաթղթերի փաթեթների պատրաստում։

Իրավաբանական ներկայացուցչություն

Կազմակերպության շահերի ներկայացում պետական տարբեր գերատեսչություններում, դատական կամ արտադատարանական ներկայացուցչություն։

Պետական գրանցում

Հիմնադիր փաստաթղթերի կազմում, պետական գրանցում, կանոնադրության հետագա փոփոխությունների մշակում և գրանցում, վերակազմավորման և լուծարման գործընթացների կազմակերպում։

Մտավոր սեփականություն

Ապրանքանշանի գրանցում, հայտնագործությունների օգտակար մոդելներ և արդյունաբերական նմուշների հեղինակային իրավունքի գրանցում, իրավական պածտպանության իրականացում։

Գնումներ

Փաթեթի պատրաստում

Մրցույթի պայմանններին համապատասխան փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում։

Գրանցում

Գնումների համակարգում ընկերությանը գրանցում ըստ ոլորտների։

Հրավերների ուսումնասիրություն

Հայտարարված մրցույթ-հրավերների, պայմաննների և պահանջների ուսումնասիրություն, և հակիրճ ներկայացում։

Մրցույթների հայտարարում

Մրցույց-հայտարարությունների մշակում, հայտարարում, ստացված հայտերի ուսումնասիրություն և հաղթողների որոշում, պայմանագրերի կազմում։

Գնումների պլանի մշակում

Կազմակերպության նախահաշվի հիման վրա գնումների պլանի կազմում և ընթացիկ վերահսկողություն։

Թարգմանչություն

Բիզնես թարգմանություններ

Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական
հաշվետվությունների, պայմանագրերի և հավելվածների,
մարքեթինգ և գովազդի փաստաթղթերի թարգմանություն։

Իրավաբանական թարգմանություններ

Լիազորագրերի,
դատարան ներկայացվող օտարալեզու փաստաթղթերի,
այլ իրավաբանական տեքստերի թարգմանություն։

Բժշկական թարգմանություններ

բժշկական նկարագրություններ,
դեղատոմսեր,
բժշկական ախտորոշումներ,
կլինիկական հետազոտություններ,
բժշկական ձևաթղթեր և հարցաթերթիկներ

ՍՏԵՂԾԵ՞ՆՔ ՀԱՂԹՈՂ ԹԻՄ